75 жылдан бері өзгермейтін жоғарғы сапа!

1 минутаоқу

 

Бұған өндірістік процестің барлық кезеңдерінде Алтын стандарт талаптарын мұқият орындаған кезде жетуге болады:

 

SOLGAR өндірісі  АҚШ Леония қаласында толық циклді жалғыз зауытта шағын партиялармен жүргізіледі.

 

Бүкіл өндірістік процесс халықаралық деңгейде талап етілетіндерден де қатаң – ішкі жоғарғы стандарттар  бойынша жүргізіледі.

 

Сапаны бақылау — шикізатты таңдаудан бастап дайын өнімді шығаруға дейінгі нутриенттерді жасау процессінің ажыратылмас бөлігі.

 

SOLGAR дәрумендерінің жоғарғы сапасын өзіңіз бағалаңыз!